Beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe

Hamarosan zárul az informatikai fejlesztéseket támogató pályázat!

Az európai beruházási terv révén mozgásba hozott átfogó erőfeszítések máris kézzelfogható eredményeket hoznak, még ha a nagyberuházási projektek makrogazdasági hatásait nem is lehet azonnal érzékelni.

beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe

A beruházások és egészében várhatóan fokozatosan nőnek, azonban továbbra is a korábbi szintek alatt maradnak. Az Európai Tanács A Bizottság a tervek szerint rövid időn belül az ESBA jövőjére vonatkozó javaslatokat fog közzétenni, amelyeknek a vizsgálatát az Európai Parlamenten és a Tanácson belül sürgősséggel kell lefolytatni.

A sikerére tekintettel a Bizottság elkötelezett amellett, hogy kétszeresére növelje az ESBA időtartamát és pénzügyi kapacitását. Az időbeni meghosszabbításra vonatkozó, mai napon bemutatott javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani ig.

Összefoglaló

Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a Bizottság felszólítja a tagállamokat arra, hogy ők is prioritásként kezeljék az ebben való részvételt.

Ebben az összefüggésben a Bizottság a mai napon javaslatot fogadott el az ESBA kockázatviselési képességének szintjét elérő hozzájárulások előmozdítására azáltal, hogy lehetővé kívánja tenni a tagállamoknak a részükre az európai strukturális és beruházási alapokban esb-alapokban allokált, megosztott irányítás alá tartozó források átcsoportosítását annak érdekében, hogy még ütőképesebbé lehessen tenni az ESBA-t.

A utáni időszak tekintetében a Bizottság azt tervezi, hogy benyújtja azokat a szükséges javaslatokat, amelyek biztosítják a stratégiai beruházások fenntartható szinten tartását. Az elindítása óta eltelt egy évben a Bizottság beruházási stratégiai partnere, az Európai Beruházási Bank EBB csoport által működtetett és társfinanszírozott ESBA a legjobb úton halad célja megvalósítása felé, nevezetesen, hogy legalább  milliárd EUR-nyi további beruházást mozgósítson a reálgazdaságban  közepéig a magánszektorbeli hozzájárulások maximalizálása mellett.

beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe

A kis- és középvállalkozásokra kkv vonatkozó ablak piaci felhasználása kiemelkedően gyors volt — az ESBA teljesítménye e területen messze felülmúlja a várakozásokat. Az EBB csoport által ESBA-finanszírozásra júliusáig jóváhagyott projektek várhatóan összesen ,7 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítanak a 26 tagállamban mintegy kkv támogatására, ezáltal hozzájárulva Európa jövőbeni munkahelyteremtéséhez, ideértve az ifjúsági foglalkoztatást, a növekedést és a versenyképességet.

A Bizottság az európai beruházási környezet javítása érdekében tett erőfeszítései részeként egy sor kezdeményezést terjesztett elő a beruházásélénkítés és a reálgazdaság finanszírozásának ösztönzése érdekében. Ezek közé tartozik az infrastrukturális beruházásokra vonatkozó tőkekövetelmények csökkentése a biztosítók és viszontbiztosítók számára, valamint egy gyakorlati útmutató elfogadása arról, hogy miként alkalmazandók az állami támogatási szabályok az infrastrukturális projektek állami finanszírozása vonatkozásában.

Ezen túlmenően az energiaunió, a tőkepiaci unió, az egységes piaci és a digitális egységes piaci stratégia, valamint a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag egyaránt célzott intézkedéseket irányoz elő, amelyek segítségével — maradéktalan végrehajtás esetén — felszámolhatók a konkrét akadályok, és tovább javítható a beruházási környezet.

Összefoglaló I Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot ESBA ben az európai beruházási terv részeként hozták létre a ban kirobbant pénzügyi és gazdasági válságot követő beruházási hiány kezelése céljából.

Például, a belső villamosenergia-piaccal, a megújuló energiával és az energiaunió irányításával kapcsolatos soron következő javaslatok hosszú távon egyértelműbb és stabilabb szabályozást hoznak létre, lehetővé téve az energetikai ágazatba irányuló beruházásokat. A Bizottság ebben az összefüggésben megjegyzi, beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe az EBB globális vezetővé vált a fenntartható projektek finanszírozását elősegítő zöldkötvény-kibocsátásában.

A tőkepiaci unió elősegíti a beruházásokat nehezítő pénzügyi akadályok lebontását, az egységes piaci stratégia hozzájárul a hatékonyabb közbeszerzési piacokhoz, a digitális egységes piaci stratégia pedig növelni fogja a szabályozási biztonságot a digitális ágazatban.

Az ESBA-finanszírozás nem mentesíti a tagállamokat az alól, hogy végrehajtsák az európai szemeszter keretében azonosított szükséges reformokat, melyek a beruházásokat akadályozó tényezők felszámolását szolgálják az olyan területeken, mint a fizetésképtelenség, a közbeszerzés, az igazságszolgáltatási rendszerek, a közigazgatás hatékonysága vagy az ágazatspecifikus szabályozások.

beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe

A Bizottság már számos országspecifikus ajánlást tett közzé a beruházási területet érintő reformokról. Ezek a reformok szükséges feltételei annak, hogy a tagállamokban fenn lehessen tartani és növelni lehessen a beruházási szintet. Fenn kell tartani beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe beruházási terv által generált kedvező lendületet, és további erőfeszítéseket beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe tenni annak érdekében, hogy visszaálljon a hosszú távon fenntartható beruházási tendencia.

A beruházási terv mechanizmusai működnek, és azokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy továbbra is mozgósítani lehessen a magánberuházásokat az olyan ágazatokban, amelyek Európa jövője szempontjából fontosak, és amelyekben továbbra is fennállnak piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek.

Az ESBA célja továbbra is az olyan beruházások támogatása, amelyeket nem lehetett volna végrehajtani ugyanazon időszak alatt vagy ugyanolyan mértékben az EBB, illetve az EBA által, vagy a meglévő uniós pénzügyi eszközök alapján az ESBA támogatása nélkül. A kezdeti beruházási időszakhoz hasonlóan a magánberuházásokat a lehető legnagyobb mértékben kell mozgósítani, és a kkv-k kulcsfontosságú kedvezményezettjei lesznek a jelen javaslat keretében nyújtott támogatásnak.

Kiemelt figyelemben részesülnek a párizsi megállapodás COP21 keretében meghatározott célkitűzések eléréséhez hozzájáruló projektek is. Az ESBA időtartamának meghosszabbítása nemcsak egy sikeres alap meghosszabbítását jelenti, hanem fontos üzenetet közvetít a projektgazdáknak, és ösztönözni fogja őket arra, hogy projekteket nyújtsanak be az EBB-hez. A javaslat hullámzás előrejelzés az ESBA keretében támogatott projektek addicionalitásának további erősítése.

A javaslatban egyértelműbben szerepel, hogy az ESBA keretében finanszírozott projektek nem megfelelő beruházási helyzetek vagy piaci hiányosságok kezelésére irányulnak, a jogosultsági kritériumok részeként.

Tekintettel a határon átnyúló infrastruktúra-projektek és a kapcsolódó szolgáltatások Európa számára jelentette fontosságára, az ilyen projekteket és szolgáltatásokat addicionalitást biztosítónak azonosították. A javaslat fontos célkitűzése, hogy növelje az ESBA igénybevételét a kevésbé fejlett régiókban és az átmeneti régiókban. E tekintetben kulcsfontosságú más uniós finanszírozási források — mint az esb-alapok, a Horizont és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz —ESBA-támogatással való ötvözése, ami hozzájárul beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe magánszektorbeli további beruházások mobilizálásához.

beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe

Ezzel párhuzamosan a Bizottság a mai napon javaslatot fogadott el a közös rendelkezésekről szóló rendelet egyszerűsítésére a finanszírozási források ötvözésének megkönnyítése érdekében. Ebben az összefüggésben a folyamatok egyszerűsítése és a hatékonyságnövelés érdekében célszerűnek tűnik, hogy az ESBA támogatásában részesülő műveletek kontroll- és megbízhatósági mechanizmusait lehessen igénybe venni a szóban forgó projektre vonatkozó más uniós finanszírozási forrásokra vonatkozó követelmények teljesítéséhez.

Az európai kevésbé fejlett régióknak és átmeneti régióknak nyújtandó támogatást megnöveli, hogy a beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe kifejezett utalást tartalmaz azokra az iparágakra, amelyek máskülönben nem szerepelnek az általános célkitűzések között.

Ezen túlmenően kohéziós országokban bizonyos feltételek mellett megengedhető lenne az autópálya-beruházások — rendes esetben kerülendő — ESBA-finanszírozása.

2020. X. 14.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy az ESBA fókuszáljon jobban az olyan uniós szakpolitikai prioritásokra, miért van szüksége trendvonalra az éghajlatváltozás, pl. Továbbá, a Bizottság elismeri annak fontosságát, hogy az uniós költségvetés egy részét — mint pl.

A vissza nem térítendő támogatások és az ESBA-források együttes igénybevétele elősegíti, hogy a projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak, növelve az Unió kiadásainak hozzáadott értékét azáltal, metatrader hiba 3 magánberuházóktól további forrásokat vonz be.

Továbbá, tekintettel arra a jelentős multiplikátorhatásra, amelyet a védelmi ágazatba irányuló beruházások a spin-off vállalkozások létrehozását és milyen üzletet kell gyorsan csinálni technológiaátadást illetően más ágazatokra és a munkahelyteremtésre gyakorolnak, helyénvaló a védelemmel kapcsolatos beruházási projekteket belefoglalni az ESBA által támogatandó projektek körébe, és ebből a célból módosítani a jogosultsági kritériumokat az EBB hitelezési politikájában.

Pályázatok • PályázatFigyelés • PályázatMenedzser

Az EBTP vonatkozásában a javaslat célirányosabb technikai segítségnyújtási szolgáltatásokat irányoz elő egyrészt a több tagállamot átfogó olyan projekteket illetően, amelyek hozzájárulhatnak a COP21 célkitűzések megvalósításához, másrészt más uniós finanszírozási források — mint az európai strukturális és beruházási alapok esb-alapoka Horizont és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz — ESBA-támogatással való ötvözését illetően.

Ez a támogatás azokra az igényekre fókuszál, amelyek a jelenlegi keretek között nincsenek megfelelően lefedve. A javaslat továbbá előirányozza, hogy az EBTP aktívan járuljon hozzá az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához azáltal, hogy az EBB-nek segítséget nyújt a projektek kezdeményezéséhez, ahol az szükséges.

Az ESBA meghosszabbítására információs token javaslat teljes mértékben összhangban van a szakpolitikai területen már meglévő szakpolitikai rendelkezésekkel, különösen a tagállamokban megvalósítandó infrastruktúra-beruházásokat célzó esb-alapokkal és más uniós finanszírozási forrásokkal.

Az ilyen források ESBA-forrásokkal való ötvözése lehetséges, és a Bizottság jogszabályi változtatásokat javasol az ilyen ötvözés további megkönnyítése érdekében. Ez a javaslat meghatározza beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe ESBA jelenlegi többéves pénzügyi keret időtartamának végéig való meghosszabbításához, valamint az EBTP-t érintő technikai változtatásokhoz szükséges jogszabályi keretet.

Mivel a tagállamok fellépésre fordítható költségvetési kapacitása egyenlőtlen, az Unió szintjén a fellépés terjedelme és hatása miatt a kitűzött célok jobban megvalósíthatók.

 1. Társult programok webhelyei pénzkeresés céljából az interneten
 2. Hamarosan zárul az informatikai fejlesztéseket támogató pályázat!
 3. Двое октопауков прогнали нарушителя и вновь направились вместе со своими спутниками к театру.

Konkrétabban, az uniós szintű fellépés méretgazdaságosságot biztosít azáltal, hogy az uniós költségvetési forrásokat az EBB csoport forrásaival együtt veszi igénybe, ami az egész Unióban magánberuházást katalizál, és e célra hatékonyan használja fel az európai intézményeket, valamint azok szakértelmét és tudását. A multiplikátorhatás és a gyakorlati hatás így sokkal nagyobb lesz, mint amit egyetlen tagállamnak vagy a tagállamok egy csoportjának a beruházási offenzívája érhetne el.

Az uniós egységes piac, azzal együtt, hogy nem lesznek országspecifikus vagy ágazati projekt-előirányzatok, vonzóbbá válik a befektetők számára, és alacsonyabbak lesznek az aggregált kockázatok.

A javaslat nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

2020. X. 15.

Az EBB csoport eleget tett az Európai Tanács felhívásának, és januárjában megkezdte a terven alapuló beruházási tevékenységét. A Bizottság E javaslat előkészítése során a Bizottság az Európai Tanácsban, az Európai Parlamentben és a Miniszterek Tanácsában lezajlott rendszeres megbeszélésekre támaszkodott.

A javaslatot megvitatták az EBB csoporttal, az állami és a magánszektor képviselőivel, továbbá a nem kormányzati szervezetek képviselőivel. Az érdekeltekkel közös találkozóra Az érdekeltek hangsúlyozták a stabil minőségi kritériumok meglétének fontosságát, továbbá azt, hogy átláthatóbbá kell tenni az uniós garanciából támogatott projektek kiválasztását, különösen az addicionalitás biztosításának tekintetében.

beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe

Támogatták továbbá az ESBA földrajzi és ágazati hatályának kiterjesztését, melynek e aki pénzt keres kiemelt figyelmet kell szentelni azoknak a projekteknek, amelyek hozzájárulnak a COP21 célkitűzéseihez, valamint a több tagállamot átfogó infrastruktúra-beruházásokra irányuló projekteknek. Az érdekeltek kérték továbbá az EBTP aktívabb részvételét bizonyos területeken, valamint általánosabb hozzájárulási képességet a projektek generálásához ott, ahol az szükséges.

Pillanatnyilag 384 pályázat

Ez a javaslat figyelembe veszi a beérkezett visszajelzéseket. Az értékelés várhatóan novemberben készül el, így annak tartalma beépülhet a jogalkotási megbeszélésekbe. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a beruházási időszak egészében biztosítható legyen a 26 milliárd EUR garancia, a garanciaalapot 1,1 milliárd EUR-val kell emelni, összesen 9,1 milliárd EUR-ra. A garanciaalap fokozatos feltöltése az első években nem járhat kockázatokkal az uniós költségvetés számára, mivel a felmerült veszteségekkel kapcsolatos lehetséges garancia-lehívásokra csak egy bizonyos idő elteltével kerül sor.

Megerősítettük annak lehetőségét, hogy adott esetben rendkívüli intézkedéseket lehessen javasolni. E műveletek és az uniós garanciaalap forrásainak befektetése nettó pozitív jövedelmet generálnak, melynek összege a jelenlegi becslések szerint millió EUR, és amelyet a garanciaalap feltöltésére használnak fel.

Az e javaslat által szükségessé tett operatív előirányzatokat teljes mértékben a — közötti többéves pénzügyi keretből kell finanszírozni. Az 1a. A közlekedési ágazatra és az energetikai ágazat számára az említett 5.

 • Térinformatikai és földrajzi információs GIS specializált megoldás; RFID technológiát alkalmazó specializált megoldás; Online elektronikus fizetési megoldás; Szolgáltatásmenedzsment.
 • Hogyan keresek pénzt véleményekkel
 • A kormány úgy látja, csúszni fog a nagyberuházások egy része - joburkolok.hu
 • Hogyan keresnek ketten pénzt egy házban
 • Bináris opciók videóval kereskedünk
 • Bináris opciós számlák
 • A kormány úgy látja, csúszni fog a nagyberuházások egy része mfor.
 • Цилиндрическое море осушено и демонтировано.

A jogi következetesség érdekében a 2. Ez a javaslat a beruházási időszak meghosszabbításának figyelembe vétele céljából kiigazítja az értékelésre és a jelentéstételre vonatkozó követelményeket.

Ez az emelés, valamint az EBB-hozzájárulásnak az infrastruktúra és innováció ablak és a kkv-ablak közötti szétosztása az EBB érintett döntéshozó szerveinek jóváhagyásától függ. A javaslat emellett részletesebben meghatározza az addicionalitást, és az infrastruktúra és innováció ablakban az addicionalitás követelményének való megfelelés céljából két vagy több tagállamot összekapcsoló projekteket vesz figyelembe, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

A javaslat fokozottan összpontosít az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá, beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe javaslat szerint elkerülendő az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása, hacsak erre a közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség.

A javaslat kifejezetten tartalmazza a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra belefoglalását az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzésekbe. A javaslat ezen kívül kötelezettséget állapít meg beruházások a 2020-as besorolású internetes projektekbe EBB és az EBA számára, melynek értelmében tájékoztatniuk kell a végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat is, a létező ESBA-támogatásokról.

A kkv-ablak piaci felhasználása kiemelkedően gyors volt — az ESBA teljesítménye e területen messze felülmúlja a várakozásokat. Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és a várakozások szerint összesen legalább félbillió EUR-nyi beruházást fog biztosítani ig.

Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkétszerezésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat.

Olvassa el is